Кабінет англійської мови

В кабінеті організовано підвищення науково-методичного рівня вчителів й учнів, завдяки приділенню особливої уваги факультативним заняттям, гурткам, лекторіям тощо. забезпечується використання вчителем сучасних педагогічних засобів навчання (мультимедійних проектів, інтерактивних дошок, електронних педагогічних засобів навчального призначення). проводяться семінари, практикуми, лекції, групові та індивідуальні консультації спрямовані на якісне вивчення англійської мови. надається допомога керівникам гуртків в організації позакласної роботи. спрямовується робота учнівських об’єднань (гуртків) на поглиблення знань про культурно-історичний шлях розвитку українського народу і народів, мови яких вивчають в гімназії.