Кабінет географії

Це творча майстерня для взаємодії вчителя та учнів Головна мета: створення оптимального навчально-виховного середовища для викладання географії вчителем і вивчення географії учнями через інноваційні освітні технології. Завданням функціонування навчального кабінету є створення передумов для:

організації індивідуального та диференційованого навчання.

реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання.

організації роботи гуртків та факультативів.

індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня. (Витяг з положення про навчальні кабінети).

Для реалізації зазначеної мети створений навчально-методичний комплекс кабінету. Матеріально-технічне забезпечення – навчальні прилади, навчальні наочні посібники, навчальна література, навчально-методичні комплекти, комп’ютер, мультимедійний проектор, глобуси, компаси, метеоприлади, портрети, карти, таблиці, динамічні посібники, дидактичні матеріали – підручники, енциклопедії, атласи тощо.