Кабінет математики

Щороку кабінет математики працює відповідно до плану на навчальний рік. Навчально-методичне забезпечення складається із навчальних програм, підручників та методичних посібників з математики.

У кабінеті створена тематична картотека дидактичних і навчально-наочних посібників, навчального обладнання, що розподілені за темами та розділами. Створена база даних мультимедійних засобів навчання та програм для проведення уроків. Кабінет оснащений матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками уроків та виховних заходів. Інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання. Накопичена інформація про життєвий і творчий шлях учених та видатних математиків. Новітня література для проведення математичних міжнародних конкурсів. Здійснюється наукова організація праці. Приділяється увага поєднанню сучасних електронних засобів навчання із традиційною наочністю. Засвоєння навчального матеріалу відбувається в комплексі із позитивними емоціями. Створено широкі можливості для самостійної, дослідницької та групової роботи учнів. Забезпечуються міжпредметні зв’язки.