Кабінет фізики

Кабінет фізики – це спеціально обладнаний навчально-методичний центр, який забезпечує високий естетичний і науково-дослідницький рівень викладання предмету, наукову організацію праці учнів і вчителя. Впроваджується якісне та раціональне використання сучасних електронних педагогічних засобів. Активізується пізнавальна діяльність учнів , що позитивно впливає не тільки на їх розум , а й на емоції. Створюються широкі можливості для самостійної роботи учнів. Забезпечуються міжпредметні зв’язки.