Кабінет хімії та біології

  1. Навчально-методичне забезпечення кабінету складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників (не менше одного примірника кожної назви) з хімії та біології, присутнє обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.
  2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм за розділами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп, у кабінеті, лабораторних приміщеннях по секціях меблів спеціального призначення.
  3. У кабінеті створена тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм.
  4. У кабінеті присутня інструкція і журнали вхідного та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.
  5. Додатково кабінет оснащений підручниками та навчальними посібниками для кожного учня, фаховими журналами, інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України, бібліотечною науково-популярною, довідково-інформаційною та методичною літературою; матеріалами перспективного педагогічного досвіду; розробками відкритих уроків та виховних заходів; інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень, практикуму тощо;
  6. Постійні експозиції кабінету: державна символіка; інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті; портрети видатних учених-хіміків і біологів; таблиці сталих величин, основних формул; таблиця періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва; електрохімічний ряд напруг металів; таблиця розчинності солей, основ і кислот; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії.
  7. Експозиції змінного характеру: виставка кращих робіт учнів; матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації; додаткова інформація відповідно до навчальної програми; стенд з профорієнтації; матеріали краєзнавчого характеру; результати експериментальної та дослідницької роботи учнів; завдання та результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.
  8. Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми. У секційних шафах кабінетів демонструються прилади, хімічні та біологічні колекції, муляжі тощо.