Кабінет інформатики

В кабінеті розміщено 11 сучасних комп’ютерів (10 – учнівських, 1 – викладача) під управління операційної системи Windows 7. Усі комп’ютери з’єднані між собою у локальну комп’ютерну мережу, а також під’єднані до глобальної мережі Internet.

Постійно, для кращого розуміння та засвоєння учнями навчального матеріалу, використовуються мережеві програми (“Veyon Master”, “MyTest”, та ін.),  відео проектор та інтернет русурси. Виконується структурування матеріалу та розподіл навчальних годин під час викладання курсу «Інформатика». Залежно від специфіки теми та класу, викладач самостійно добирає методичні шляхи вирішення освітніх завдань курсу, вносить необхідні корективи в термін та порядок вивчення тем програми. Відповідно до обраної методики викладання курсу викладач добирає відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення. Окремі питання програми вивчаються тільки в порядку ознайомлення, але при умові, що у класах, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти, програма курсу “Інформатика” виконується повністю.