Нормативно-правові акти

 Перелік нормативно-правових актів із питань атестації педагогічних працівників

 1. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Ст. 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти».
 2. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1991 р. №651-ХІV (зі змінами і доповненнями). Ст. 27 «Атестація педагогічних працівників».
 3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VІІІ (зі змінами і доповненнями). Ст.40 (ч.1, п.2), ст.96.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Затвердження переліку посад педагогічних та науково-методичних працівників» від 14.06.2000 р. №963.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. №778.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. №1298 (зі змінами і доповненнями).
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту». Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників.
 8. Наказ Міністерства освіти та науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 04.07.2005 р. №396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2005 р. №754/11034.
 9. Наказ Міністерства освіти та науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 09.2005 р. №557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.10.2005 р. №1130/11410.
 10. Наказ Міністерства освіти та науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993 р. №102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 р. за №56 (зі змінами і доповненнями).
 11. Наказ Міністерства освіти та науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. №1255/18550.
 12. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 20.01.20011 р. №1/9-34.
 13. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про          застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26.01.2011 р. №31/9-44.