Про розвиток професійної компетентності вчителя у контексті реалізації Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Концепція «Нова українська школа» чітко визначає вектори професійної діяльності кожного вчителя і методичної служби зокрема. У компонентній формулі Нової української школи провідне місце відводиться педагогу нової формації, що перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень умотивованому, компетентному кваліфікованому, який має академічну свободу й розвивається професійно впродовж життя, самостійно й творчо здобуває інформацію. Сучасний учитель організовує дитиноцентрований процес і максимальним наближенням навчання й виховання конкретної дитини до її сутності, можливостей та потреб. Основна функція вчителя НУШ полягає у його вмінні організовувати компетентісне навчання, тобто навчити дитину застосовувати те, чого навчалися: забезпечення інтегрованості змісту освіти – внутрішньо-предметну та міжпредметну інтеграцію. Слід зазначити, що ціннісно-світоглядна домінанта навчання у НУШ ґрунтується на принципах педагогіки, партнерства, позитивної психології та філософії, дитиноцентризму. А це вимагає від сучасного вчителя повних знань, опанування новітніми технологіями та комунікативності, готовності до змін.

Учитель НУШ отримує право місця і способу підвищення кваліфікації, збільшено кількість альтернативних моделей професійного розвитку педагога і курси при ІППОЧО, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах-практикумах, вебінарах, майстер-класах, онлайн-курсах, конференціях, тощо.

У проєкті Концепції розвитку педагогічної освіти окреслено механізними визнання результатів неформальної та інформальної освіти закладами освіти та кваліфікаційними центрами.

Підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти допускається: для наставників, педагогічних працівників, які мають сертифікати, науковий ступінь з передбаченим розробленням програми самоосвіти та набуття нових, або вдосконалення раніше набутих компетентностей.

За особистою ініціативою вчитель може пройти зовнішнє оцінювання його професійних компетентностей – з психології, педагогіки практичних вмінь застосування сучасних  методів і технологій, тобто сертифікацію (ст. 51 Закону України «Про освіту»). Сертифікація діє три роки, зараховується як атестація. Зміни торкнулися і методичної служби, оскільки вона отримала нове замовлення – підготовка педагогом НУШ, здатного до безперервного інтелектуального, культурного і духовного розвитку впродовж життя формальної, неформальної та інформальної освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту»). До цього розробляються нові технології науково-методичного супроводу: супервізія, коуч, модератор, тощо. Основою сучасного методичного супроводу є: професійна взаємодія, принцип людиноцентризму, гуманізму, індивідуалізації, вектор інтелектуально-особистісного розвитку педагогічних працівників, творча ініціатива вчителя. Серед визначальних функцій: навчальна, консультативна, сервісна, коучингова, адаптаційна, експертна, модераційна, коригувально-рефлексійна.

У гімназії методична робота здійснюється за чітким планом та спрямована на реалізацію завдань методичної теми: ІІ етапу(організаційно-моделюючого) етапу «Роль потенціалу уроку розвитку творчих здібностей учнів, їхньої особистості в умовах нової української школи». Кожний учитель працює над власною методичною темою, яка сформована самим учителем. Саме вчитель, здійснює власний моніторинг свого професійного рівня, ознайомившись з досягненнями колег,  з новими технологіями на семінарах-практикумах, конференціях, чітко плануючи вектор педагогічного росту.

Важливим є те, що стан роботи над власною методичною темою аналізується на засіданнях методичних підструктур, поетапне підвищення результатів роботи демонструється на відкритих уроках. Свідченням цього є відкриті уроки молодих учителів:

Непийводи К.В. «Начерки людини» (6 кл., урок з образотворчого мистецтва, комбінований урок, 2019/2020 н.р.), «Ляльковий театр» (5 кл., урок з образотворчого мистецтва, комбінований урок, 2017/2018 н.р.).

Дячук А.А. «Складні випадки вживання орфограм у самостійних частинах мови»       (11 кл., урок з української мови, з використанням проектних технологій 2017/2018 н.р.),        «Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. Неповторний світ дитинства у вірші «Як дитиною бувало…» (6 кл., урок з української літератури, урок подорож в музей, 2019/2020 н.р.).

Та досвідчених колег:

Попової М.М. «Конституційні права, свободи та обов`язки громадян України» (9 кл., урок з правознавства 2019/2020 н.р.), «Джерела історії» (5-А кл., урок узагальнення та корекції знань,урок з історії, 2019/2020 н.р).

Беручи участь у конкурсі «Крок до зірок» вчителі – члени школи молодого вчителя презентують власні напрацювання, звітують про роботу над власною методичною темою: Ткач Т.В. – вчитель інформатики, Дячук А.А. – вчитель української мови та літератури, Непийвода К.В. – вчитель образотворчого мистецтва (травень 2018р.).

Активна участь наших учителів у роботі методичного сервісного центру Клішковецької ОТГ є результатом освоєння ними сучасних форм і методів роботи: ділові ігри, презентації, онлайн-тестування – Л.Д.Музика, Г.І.Слободян, С.В.Войт, Н.Г.Горобець, М.М.Попова.

За період: вересень 2019р. – березень 2020р., курсове підвищення кваліфікації при ІППОЧО пройшли 4 вчителів: Параскевін В.А., Горобець Н.Г., Войт С.В., Палагнюк С.Д. Всі учителі зареєструвалися на підвищення курсової кваліфікації при Чернівецькому ОІППО. За результатами семінарів-тренінгів, вебінарів, конференцій, сертифікати отримали:

Н.С.Боднар – семінар-тренінг «Система внутрішнього забезпечення якості освіти (організаційно-методичні та психологічні аспекти)» (12.12.2019р.), програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників ЗЗСО та їхніх заступників «Створення демократичного освітнього середовища: загальношкільний підхід» (12.02.2020р.), Одинадцята міжнародна виставка «Інноватики в сучасній освіті» (21-24.10.2019р.), VIII Київська щорічна конференція на тему: «Створення сучасного освітнього середовища в закладах освіти Київської області: управлінські парадигми» (27-29.11.2019р.).

Л.Д.Музика – семінар-тренінг «Система внутрішнього забезпечення якості освіти (організаційно-методичні та психологічні аспекти)» (12.12.2019р.), фінальний етап ХХІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М.Й.Ядренка у 2019/2020 н.р. у складі ведучих (19-24.10.2019р.), обласний семінар методистів РМК/ММК/ОТГ, які здійснюють супровід організації освітнього процесу з математики та інформатики з проблеми «Розвиток критичного мислення школярів через участь у міжнародних проєктах та програмах» (03.12.2019р.)

М.М.Кузик – вебінар «Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти» (16.04.2020р.), вебінар «ZOOM  у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи» (16.04.2020р.), вебінар «Як організувати освітній процес у школі під час карантину: досвід роботи» (09.04.2020р.).

Т.В.Ткач – програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників ЗЗСО та їхніх заступників «Створення демократичного освітнього середовища: загальношкільний підхід» (12.02.2020р.).

А.А.Дячук – VIII Київська щорічна конференція на тему: «Створення сучасного освітнього середовища в закладах освіти Київської області: управлінські парадигми»          (27-29.11.2019р.).

Г.В.Шевчук – вебінар «Секрети артикуляційної гімнастики на напрями «Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта» (03.03.2020р.), інтернет-конференція «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання» (03.04.2020р.), вебінар «Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших онлайн-ресурсів»(20.03.2020р.), вебінар «Використання сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять» (25.03.2020р.).

З 21 по 24 квітня 2020р. курси підвищення кваліфікації при Чернівецькому ОІППО, пройшов М.Г.Бобик – вчитель історії, в онлайн-режимі.

Отже, розвиток професійної компетентності вчителя, визначений на законодавчому рівні сьогодення, дає широкі можливості саморозвитку та самоосвіти. Це завдання потребує щоденної праці вмотивованого вчителя і має бути наскрізним у плані роботи закладу освіти.

Written by 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *