Пояснювальна записка до робочого навчального плану Клішковецької гімназії на 2019/2020 навчальний рік

І. Загальні положення

Клішковецька гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів Клішковецької сільської ради Клішковецької ОТГ.

Форма власності: комунальна.

Підпорядкування: Міністерство освіти і науки України.

Режим роботи: п’ятиденний робочий тиждень.

Тривалість уроків: 45 хвилин.

Мова навчання: українська.

ІІ. Мережа класів та учнів

Гранична наповнюваність класів встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

У 2019/2020 навчальному році у Клішковецькій гімназії  сформовано 9 класів, де навчається 181 учень. Середня наповнюваність класів – 20 учнів.

Клас 5-А 5-Б 6 7-А 7-Б 8 9 10 11 По гімназії
Хлопців 14 15 11 10 7 8 10 8 6 90
Дівчат 6 6 8 6 11 10 17 9 19 91
Кількість учнів 20 21 19 16 18 18 27 17 25 181

ІІІ. Особливості організації освітнього процесу

Клішковецька гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів, що забезпечує загальноосвітню підготовку  та розвиток здібностей і обдарувань учнів. У закладі створюються умови здобуття кожною дитиною якісної освіти відповідно до її інтелектуального потенціалу та творчих здібностей на основі впровадження сучасних навчально-виховних та управлінських технологій.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план Клішковецької гімназії містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчального плану цієї освітньої програми.

Робочий навчальний план 5-11 класів на 2019/2020 навчальний рік розроблено відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України, а саме:

 • для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405   (таблиця 10);
 • для 10-11 класів –за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №408  (таблиця 2);

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

ІV. Варіативна складова

Варіативна складова навчального плану в основній школі використовується на:

 1. підсилення предмету інваріантної складової:
 2. українська мова: по 0,5 год. у 5-7 класах,

по 1 год. у 8-9 класах;

 • запровадження факультативів:
 • «Основи християнської етики»: по 0,5 год. у 5-8 класах;
 • Українознавство: по 1 год. у 7-8 класах;
 • «Юний географ-краєзнавець»: 0,5 год. у 9 класі.;
 • спецкурсу «Вчимося бути громадянами»: 1 год. у 6 класі;
 • курсів за виборомз фінансової грамотності:
 • «Родинні фінанси»: 5-А і 5-Б класи по 0,5 год.;
 • «Фінансово-грамотний споживач»: 0,5 год. у 6 класі;
 • «Фінансова культура»: 7-А і 7-Б класи по 0,5 год.;

– «Прикладні фінанси»: 0,5 год. у 8 класі;  

 • індивідуальні заняття з математики: 6 клас – 1 год., 7-9 класи по 0,5 години.

Варіативна складова навчального плану в старшій школі використовується на:

1) введення профільного предмету:

            – українська мова – 10 і 11 класи по 2 год.;

2) збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

            – англійська мова – 0,5 год. в 11 класі;

            – математика – 10 і 11 класи по 1 год.;

            – зарубіжна література – 10 і 11 класи по 1 год.;

3) упровадження курсів за вибором:

            – етика – 10 клас (1 год.);

            – психологія – 11 клас (0,5 год.);

            – фінансова грамотність – 10 і 11 класи по1 год.;

            – історія Північної Бессарабії –10 і 11 класи по1 год.

4) факультативи:

            – «Стилістика української мови»  – 10 і 11 класи по 1 год.

5) індивідуальні та групові заняття:

            – математика – 11 клас (1 год.);

Предмети варіативної складової розширюють обрану гімназією профілізацію  та мають світоглядне спрямування.

    Години варіативної складової в школі  ІІ і ІІІ ступенів використано на 100%. 

V. Поділ класів на групи

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвіт- ніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Поділ учнів на групи для вивчення інформатики згідно мережі у 2019/2020 навчальному році  здійснюватиметься так: 
-                5-А клас (20 учнів) – на 2 групи;
-                5-Б клас (21 учень) – на 2 групи;
-                6 клас (19 учнів) – на 2 групи;
-                7-А клас (16 учнів) – на 2 групи;
-                7-Б клас (18 учнів) – на 2 групи;
-                8 клас (18 учнів) – на 2 групи;
-                9 клас (27 учнів) – на 2 групи;
-                10 клас (17 учнів) – на 2 групи;
-                11 клас (25 учнів) – на 2 групи.
Для вивчення трудового навчання здійснюватиметься поділ на 2 групи у 9 класі (27 учнів). 
 

Структура навчального року

 1. Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочнеться 2 вересня 2019 року святом «День знань» і закінчиться не пізніше 1 липня 2020 року.

 • Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 5-11 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня по 29 грудня 2019 року,

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року.

 • Проведення канікул.

Впродовж навчального року для учнів 5-11 класів проводяться канікули:

– осінні – з 28 жовтня по 03 листопада 2019 року;

– зимові – з 30 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

– весняні – з 23 по 29 березня 2020 року.

 • Навчальні екскурсії та навчальна практика.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться згідно додатку до листа МОН України від 06.02.08 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Державна підсумкова атестація.

У 9 класі протягом червня проводиться підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію затвердженого наказом МОН України № 1547 від 30.12.2014 року.

 • Зовнішнє незалежне оцінювання

У 11 класі протягом травня-червня (згідно графіка) проводиться ДПА у формі ЗНО відповідно до програм, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року №77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти».

Навчальний план

Клішковецької гімназії на 2019/2020 н.р. з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов для учнів 5-9-х класів

(відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 10 до Типової освітньої програми)

  Освітні галузі   Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-а 5-б 6 7-а 7-б 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 2+1 2+1
Українська література 2 2 2 2 2 2 2
Англійська мова 3 3 2 2 2 2 2
Французька мова 2 2 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1
Основи правознавства 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 1 1
Образотворче  мистецтво 1 1 1 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4 4 4
Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 2
Біологія 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 1,5
Фізика 2 2 2 3
Хімія 1,5 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 + 0,5 25,5+3 + 0,5 27,5+3 + 0,5 29+3 +0,5 29+3 +0,5 29,5+3 +1 30,5+3+1
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 2,5 3,5 3 3 3,5 2
  Курси за вибором Родинні фінанси 0,5 0,5  
Фінансово-грамотний споживач   0,5  
Фінансова культура     0,5 0,5
Прикладні фінанси     0,5
Українознавство     1 1 1
Спецкурси Вчимося бути громадянами   1
Оповідання з історії Чернівецької області 1 1  
Рідний край     0,5
Факультативи Основи християнської етики 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика   1 0,5 0,5 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 31 32 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 28+3 31+3 32+3 32+3 33+3 33+3

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Директор гімназії                                                                Боднар Н.С.

Навчальний план для 10-11 класів Клішковецької гімназії на 2019/2020 н.р.

(відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 № 408,

таблиця 2 до Типової освітньої програми)

Предмети Кількість годин на тиждень у 10 класі Кількість годин на тиждень в 11 класі
Базові предмети 27+4 26+4,5
Українська мова 2+2 2+2
Українська  література 2 2
Зарубіжна література 1+1 1+1
Іноземна мова (англ. мова) 2 2+0,5
Історія України  1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5 2
Фізична культура 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво) 3 3
Інформатика 2 1
Мистецтво 1 2
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття   8   9
Стилістика сучасної  української мови 1 1
Етика і психологія 1 0,5
Фінансова грамотність 1 1
Математика   1
Історія Північної Бессарабії 1 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.

2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.

4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

Директор гімназії                                                        Боднар Н.С.

Written by 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *